Skip to content

Doelstelling van KIDAK

  • KIDAK staat voor ‘kinderen onder één dak’ en is opgericht om de krachten van de kinderopvang in Almere te bundelen.
  • KIDAK biedt, in de vorm van een samenwerkingsverband, een platform voor directies van kinderopvangorganisaties.
  • KIDAK is, als vertegenwoordiger van aangesloten kinderopvangorganisaties uit Almere, gesprekspartner van beleidsmakers van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid. Hierbij kan KIDAK zich een mening vormen over de beleidsvoornemens van de gemeente en GGD en daarover advies uitbrengen.

 

De gemeente Almere juicht deze ontwikkeling toe, omdat daarmee breed draagvlak voor het te voeren beleid ontstaat. De kinderopvangsector is hierdoor een serieuze gesprekspartner binnen het lokale beleid, hetgeen gezien de ontwikkelingen van groot belang is.

Samen sterk

Er gebeurt veel rondom de kinderopvang. Denk aan de ontwikkeling  van integrale kindcentra (IKC), harmonisatie, VVE, ouderbetrokkenheid en de doorgaande lijn van kinderopvang naar andere instellingen.

Tussen de leden van KIDAK worden ervaringen en ideeën uitgewisseld.

 

Het samenwerkingsverband van KIDAK maakt de weg vrij voor concentratie op het uiteindelijke doel: o.a. het bieden van een goede pedagogisch beleid, het bevorderen van sociale samenhang en het maatschappelijk ondersteunen van gezinnen met jonge kinderen.

jumping-kids-kidak-almere